fotografie z International Festivalu Jazz Dance Open (Founded 2004 )

The International Festival Jazz Dance Open 2012 (Founded 2004)

Ceník / Pricelist

Východočeské divadlo Pardubice / The East Bohemian Theatre in Pardubice

9. 6. 2012 – 19.00 / 7 PM
    GALAVEČER / GALAEVENING

180,- Kč

10. 6. 2012 – 17.00 / 5 PM
    SOUTĚŽNÍ DEN / COMPETITION DAY

160,- Kč

11. 6. 2012 – 10.00 / 10 AM
    DANCESHOW
    JAZZ BALLET VALERY / RUSSIA
    Taneční divadlo Heleny Machové
    Pěvecký soubor „Čtyřlístek“ Pardubice

150,- Kč

Východočeské divadlo Pardubice / The East Bohemian Theatre in Pardubice

1. 6. 2012 – 11. 6. 2012
vernisáž v 18.00 hod.

VÝSTAVA / EXHIBITION / ALEŠ MÁDR
„...Dotek pohybu...“ / „...The touch of movement...“

9. 6. 2012 – 11. 6. 2012

VÝSTAVA / EXHIBITION / Eva Stanovská
„Jihoindická poutní místa“
„South Indian places of Pilgrimage“

9. 6. 2012 – 11. 6. 2012

VÝSTAVA / EXHIBITION / Michael Stanovský
„Laponsko“ / „Lapland“

Krajská knihovna Pardubice, Pernštýnské náměstí 77
The Regional Library in Pardubice, Pernštýn Square 77

5. 6. 2012 – 19. 6. 2012
vernisáž v 17.00 hod.

VÝSTAVA / EXHIBITION / Michael Stanovský
„Panoramata severské divočiny“ / Finsko, Norsko, Island
„Panoramic of Nordic Wilderness“ / Finland, Norway, Iceland

5. 6. 2012 – 19. 6. 2012

VÝSTAVA / EXHIBITION / Eva Stanovská

12. 6. 2012 – 17.00 hod.

PŘEDNÁŠKA / PROJEKCE / Michael Stanovský
„Severská divočina Evropy“ / Finsko                       50,- Kč

Hudební sál Pardubické radnice / The Music Hall of Municipality of Pardubice
Pernštýnské náměstí 1 / Pernštýn Square 1

11. 6. 2012 – 13.00/ 1 PM
    DÍLNY / WORKSHOPS

lekce /80 min./
lesson /80 min./

    Tanečník / Dancer

250,- Kč

    Divák / Spectator

125,- Kč

    Focení, natáčení /jedna lekce/

    Camera /one lesson/

250,- Kč

Za podpory pana Františka Brendla, náměstka primátorky města Pardubice

Dílny pro všechny zájemce / Jeviště
Workshops for all interested persons / Stage
Rezervace / Reserve / míst na lekce: +420 776 088 093

13.00 – 14.20 : MAJKA PISKOŘOVÁ–VESELÁ /PRAHA, ČR/
ABSOLVENT THE BROADWAY DANCE CENTER NEW YORK /2012, USA/
CONTEMPORARY JAZZ DANCE

14.30 – 15.50 : BORIS TERESHKIN /SIBERIA, RUSSIA/
PROFESIONÁLNÍ MISTR SVĚTA
URBO JAZZ

16.00 – 17.20 : ANDREY MAMAYEW /SIBERIA, RUSSIA/
PROFESIONÁLNÍ MISTR SVĚTA
LYRICAL JAZZ

17.30 – 18.50 : PAPIS NYASS /GAMBIA, AFRICA/
PROFESIONÁL, BUBENÍK, TANEČNÍK
AFRICAN DANCE THERAPY

19.00 – 20.20 : HELENA MACHOVÁ /ČR/
ZAKLADATEL, ORGANIZÁTOR A ŘEDITEL TOHOTO FESTIVALU, PROFESIONÁL
JAZZ CHOREOGRAPHY

VSTUPENKY v prodeji od 1. května 2012 / TICKETS buy from May, 1st 2012

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO V PARDUBICÍCH – +420 466 616 432 / www.vcd.cz
REGION TOURISM PARDUBICE – +420 466 768 390 / www.ipardubice.cz
TICKETPORTAL / www.ticketportal.cz
KRAJSKÁ KNIHOVNA PARDUBICE / www.kkpce.cz


Kontakt  •  Helena Machová  •  helena.machova@seznam.cz  •  tel.: +420 776 088 093
Adresa  •  Gagarinova 383, 530 09 Pardubice, Czech Republic


Copyright © 2009-2024, Helena Machová. Všechna práva vyhrazena.
webmaster: michael@stanovsky.eu