fotografie z International Festivalu Jazz Dance Open (Since 2004)

ČESKÁ VERZE
ENGLISH VERSION


XVI. ročník – International Festival Jazz Dance Open 2019 (Since 2004)

Zleva: Předseda Poroty 2019, profesor baletu, choreograf, Mgr. Eva Malátová-Kreiselová (ČR). Ředitel Dance Assotiation of Hong Kong, Ředitel pro Česko-Čínskou kulturu, tanečnice, pedagog, choreograf, Le Mengling (Hong Kong). Tanečnice, pedagog, choreograf, Čtvrtý Velmistr Školy japonského tradičního tance Ogawa, Ogawa Teru (Japan). EX ředitelka MŠ Korálek, starostka MO 1 Pardubice, Bc. Alena Stehnová (ČR). Zástupkyně ředitele ZŠ Závodu míru Pardubice, 10 let členka Zastupitelstva města a Místopředsedkyně Kulturní komise při Radě Města Pardubice, Mgr. Anna Kučerová (ČR). EX Starostka MO 1 Pardubice, PaedDr. Hana Tomanová (ČR). Majitel staleté rodinné firmy, mnohanásobný vítěz všech světových soutěží, Král a Mistr perníku, Pavel Janoš (ČR). Divadelní a filmový kritik, redaktorka Českého rozhlasu, Mgr. Milada Velehradská (ČR). (foto Michael Stanovský)

XVII. ročník – International Festival Jazz Dance Open 2020 (Since 2004)
20. až 22. června 2020

Dovolte mi pozvat Vás na XVI. ročník soutěžního The International Festival Jazz Dance Open 2020. Festival je určen choreografům, tanečníkům, pedagogům (včetně stepu) a zájemcům o výtvanou soutěž dětí do 15 let, „Kreslíme a malujeme s festivalem 2020“.
Helena Machová, zakladatel, organizátor, pedagog, choreograf, ředitel a režisér festivalu (Since 2004).

» Program 2020  •  Sponzoři 2020  •  Vstupenky – Ceník 2020

Ke stažení:

Festival 2020 (český balíček) – ZIP
The Festival 2020 (anglický balíček) – ZIP

Pozvání přijali

JAZZ BALLET VALERY / RUSSIA, SIBERIA - Choreografie Valeriy Tereshkin / RU
JAZZ BALLET VALERY / RUSSIA, SIBERIA - Choreografie Helena Machová / CR
TANEČNÍ DIVADLO HELENY MACHOVÉ / CZECH REPUBLIC
BORIS TERESHKIN SING JAZZ / RUSSIA, SIBERIA
VÝSTAVA vítězů soutěže „Kreslíme a malujeme s festivalem 2020“

Program --- více

1. června – 22. června 2020
VÝSTAVA
Mezinárodní výstava koláží „Tanec v kolážích“.
Foyer Východočeského divadla, přízemí

3. června – 30. června 2020
VÝSTAVA
Výstava vítězů soutěže „Kreslíme a malujeme s festivalem 2020“.
Krajská knihovna Pardubice

sobota 20. června 2020 – 19.00
GALAVEČER
Zahájení XVII. ročníku mezinárodního soutěžního festivalu
Východočeské divadlo Pardubice

neděle 21. června 2020 – 17.00
SOUTĚŽNÍ DEN
Soutěžní taneční choreografie....
Východočeské divadlo Pardubice

pondělí 22. června 2020 – 10.00
DANCESHOW
Program výrazně obohacuje a rozšiřuje povědomí a znalosti o rozmanitých pokladech světového kulturního dědictví. Od pradávných, až po dnešní, moderní formy .
Určeno pro diváky všech věkových kategorií.
Vstupné 80 Kč.
Východočeské divadlo Pardubice

Pondělí 22. června 2020 – 14.00
DÍLNY / WORKSHOPS, taneční dílny
Učí profesionálové. Pro všechny zájemce. Lekce můžete sledovat jako divák.
Rezervace na lekce: +420 776 088 093, helena.machova@seznam.cz
Taneční sál Konzervatoře Pardubice – Dům hudby (suterén)

„KRESLÍME A MALUJEME s FESTIVALEM 2020“
Helena Machová, zakladatel a ředitel festivalu vyhlašuje u příležitosti XVII. ročníku festivalu výtvarnou soutěž s taneční tematikou pro všechny zájemce do 15 let. Vítězové budou dekorováni na jevišti Východočeského divadla v Pardubicích v rámci Soutěžního dne festivalu. Vítězné práce budou vystaveny po celou dobu trvání festivalu v Krajské knihovně Pardubice. Uzávěrka do 15. února 2020.
více

VSTUPENKY

VÝCHODOČESKÉ DIVADLO PARDUBICE: +420 466 616 432
obchod@vcd.cz, www.vcd.cz/program

region@ipardubice.cz

www.machovadance.cz, www.vcd.cz


1. února 1991 otevřela Helena Machová svou Taneční školu ve Východočeském divadle v Pardubicích. Po dvou letech vzniklo TANEČNÍ DIVADLO HELENY MACHOVÉ.


Kontakt  •  Helena Machová  •  helena.machova@seznam.cz  •  tel: +420 776 088 093
Adresa  •  Gagarinova 383, 530 09 Pardubice, Czech Republic


Copyright © 2009-2020, Helena Machová. Všechna práva vyhrazena.
webmaster: michael@stanovsky.eu