fotografie z International Festivalu Jazz Dance Open (Founded 2004 )

The International Festival Jazz Dance Open 2023 (Founded 2004) očima Heleny Machové
Foto | Photo: Helena Machová


XX. ročník festivalu 2023 očima Heleny
Machové. Vpravo-inspektorka hlediště,
paní Libuška Kubelková s uvaděči
a zaměstnanci šaten divadla


Jan Banach, vážený pracovník Východočeského divadla Pardubice. Světla a projekce


Vpravo Mistr světel a projekce, Roman
Šalanda, Východočeské divadlo Pardubice.


Autorský projekt K TOBĚ. Tanečnice,
choreograf Barbora Ptáčková
(Duncan Centre Prague)


Autorský projekt K TOBĚ. Tanečnice,
choreograf Barbora Ptáčková
(Duncan Centre Prague)


Autorský projekt K TOBĚ. Tanečnice,
choreograf Barbora Ptáčková
(Duncan Centre Prague)


Autorský projekt K TOBĚ. Tanečnice,
choreograf Barbora Ptáčková
(Duncan Centre Prague)


Autorský projekt K TOBĚ. Tanečnice,
choreograf Barbora Ptáčková
(Duncan Centre Prague)


Autorský projekt K TOBĚ. Tanečnice,
choreograf Barbora Ptáčková
(Duncan Centre Prague)


Papis Nyass and Njachas African
Umění zemí Afriky


Papis Nyass and Njachas African
Umění zemí Afriky


Papis Nyass and Njachas African
Umění zemí Afriky


Papis Nyass and Njachas African
Umění zemí Afriky


Papis Nyass and Njachas African
Umění zemí Afriky


Papis Nyass and Njachas African
Umění zemí Afriky


Taneční projekt ROZHOVOR.
Taneční divadlo Heleny Machové
a Barbora Ptáčková
(Duncan Centre Prague).
Choreografie Helena Machová.


Taneční projekt ROZHOVOR.
Taneční divadlo Heleny Machové
a Barbora Ptáčková
(Duncan Centre Prague).
Choreografie Helena Machová.


Taneční projekt ROZHOVOR.
Taneční divadlo Heleny Machové
a Barbora Ptáčková
(Duncan Centre Prague).
Choreografie Helena Machová.


Taneční projekt ROZHOVOR.
Taneční divadlo Heleny Machové
a Barbora Ptáčková
(Duncan Centre Prague).
Choreografie Helena Machová.


Taneční projekt ROZHOVOR.
Taneční divadlo Heleny Machové
a Barbora Ptáčková
(Duncan Centre Prague).
Choreografie Helena Machová.


Taneční projekt ROZHOVOR.
Taneční divadlo Heleny Machové
a Barbora Ptáčková
(Duncan Centre Prague).
Choreografie Helena Machová.


Taneční projekt ROZHOVOR.
Taneční divadlo Heleny Machové
a Barbora Ptáčková
(Duncan Centre Prague).
Choreografie Helena Machová.

   

Kontakt  •  Helena Machová  •  helena.machova@seznam.cz  •  tel.: +420 776 088 093
Adresa  •  Gagarinova 383, 530 09 Pardubice, Czech Republic


Copyright © 2009-2024, Helena Machová. Všechna práva vyhrazena.
webmaster: michael@stanovsky.eu