fotografie z International Festivalu Jazz Dance Open (Founded 2004 )

ČESKÁ VERZE
ENGLISH VERSION

Sponsors of the XIV. The International Festival Jazz Dance Open 2017
(Founded 2004)

» Program 2017  •  Tickets – Pricelist 2017

THANKS 2017

Adriana Málková (Pardubice), webmaster Michael Stanovský (Pardubice), Helena Machová (Pardubice), Vít Dobrovolný (Žďár nad Sázavou), Mgr. Daniela Holičová (Praha), starosta MO 1 Pardubice Ing. arch. Jaroslav Menšík, kancelář starosty MO 1 Pardubice Hana Matuchová, Lenka, Aleš a Philip Mach (Canada), Aleš Mach (Pardubice), majitel Cafe Bajer Milan Bajer (Pardubice), rodina Horákova Kavárna Pasáž (Pardubice), Bc. Eva Tomková (Vranov), Přemysl Dašek (Pardubice), Leona a Petr Vejsovi (Český Heršlák), Bohuslav Vagenknecht (Pardubice), Pavel Štefko (Pardubice), Eva Stanovská (Pardubice)

MAJOR PARTNERS

PARTNERS


Contact  •  Helena Machová  •  helena.machova@seznam.cz  •  tel.: +420 776 088 093
Address  •  Gagarinova 383, 530 09 Pardubice, Czech Republic


Copyright © 2009-2023, Helena Machová. All Rights Reserved.
webmaster: michael@stanovsky.eu