fotografie z International Festivalu Jazz Dance Open (Founded 2004 )

Historie Tanečního divadla a Taneční školy 1993

 • 2025  • 2024  • 2023  • 2022  • 2021  • 2020  • 2019  • 2018  • 2017  • 2016  • 2015  • 2014  • 2013  • 2012  • 2011  • 2010  • 2009  • 2008  • 2007  • 2006  • 2005  • 2004  • 2003  • 2002  • 2001  • 2000  • 1999  • 1998  • 1997  • 1996  • 1995  • 1994  • 1993  • 1992  • 1991

 
CHRONOLOGICKY ŘAZENÁ DŮLEŽITÁ DATA PREMIÉR, HOSTOVÁNÍ, CHOREOGRAFIE, REŽIE (VE VÝČTU TITULŮ NEJSOU UVEDENY REPRÍZY)

Historie 1993

1. ZÁŘÍ 1992 AŽ BŘEZEN 1993

16 REPRÍZ SLAVNOSTI MÁGŮ – STEPS OF HEART – VE VČD A DIVADLE F. X. ŠALDY LIBEREC

15. BŘEZNA 1993

OPERNÍ FEÉRIE – I. PREMIÉRA VE VČD KONZERVATOŘ PARDUBICE – CHOREOGRAFIE H. MACHOVÁ, REŽIE JANA RUBÁŠOVÁ, H. MACHOVÁ

22. KVĚTNA 1993

MÍSTO SNŮ – MY HOME – PREMIÉRA TANEČNÍ ŠKOLY VE VČD – CHOREOGRAFIE A REŽIE H. MACHOVÁ


Kontakt  •  Helena Machová  •  helena.machova@seznam.cz  •  tel.: +420 776 088 093
Adresa  •  Gagarinova 383, 530 09 Pardubice, Czech Republic


Copyright © 2009-2024, Helena Machová. Všechna práva vyhrazena.
webmaster: michael@stanovsky.eu