fotografie z International Festivalu Jazz Dance Open (Founded 2004 )

Historie Tanečního divadla a Taneční školy 2004

 • 2025  • 2024  • 2023  • 2022  • 2021  • 2020  • 2019  • 2018  • 2017  • 2016  • 2015  • 2014  • 2013  • 2012  • 2011  • 2010  • 2009  • 2008  • 2007  • 2006  • 2005  • 2004  • 2003  • 2002  • 2001  • 2000  • 1999  • 1998  • 1997  • 1996  • 1995  • 1994  • 1993  • 1992  • 1991

 
CHRONOLOGICKY ŘAZENÁ DŮLEŽITÁ DATA PREMIÉR, HOSTOVÁNÍ, CHOREOGRAFIE, REŽIE (VE VÝČTU TITULŮ NEJSOU UVEDENY REPRÍZY)

Historie 2004

16. LEDNA 2004
PŘEDTANČENÍ NA PLESE – ZÁMEK CHOLTICE – STEPOVÉ ČÍSLO A „ŠUP A JSME NA ZEMI“ – CHOREOGRAFIE A REŽIE H. MACHOVÁ

11. DUBNA 2004
VYSTOUPENÍ NA VELIKONOČNÍM PLESE V KOSTĚNICÍCH – STEPOVÉ ČÍSLO A „ŠUP A JSME NA ZEMI“ – CHOREOGRAFIE A REŽIE H. MACHOVÁ

11. ČERVNA 2004
MĚSTSKÝ FESTIVAL ZRCADLO PARDUBICE – ODPOLEDNÍ A VEČERNÍ PŘEDSTAVENÍ: STEPOVÉ ČÍSLO – CHOREOGRAFIE H. MACHOVÁ

26., 27., 28. ČERVNA 2004
EUROPEAN FESTIVAL – JAZZ DANCE 2004 –
VČD PARDUBICE – PREMIÉRA „DREAMS OF FLOWERS“ – CHOREOGRAFIE, REŽIE A SVĚTLA H. MACHOVÁ

7. října 2004
Městský festival Pardubice 2004 ve VČD – HRONOVICKÁ SCÉNA – premiéra tance Ten kdo nosí pohádky – choreografie a režie: H. Machová


Kontakt  •  Helena Machová  •  helena.machova@seznam.cz  •  tel.: +420 776 088 093
Adresa  •  Gagarinova 383, 530 09 Pardubice, Czech Republic


Copyright © 2009-2024, Helena Machová. Všechna práva vyhrazena.
webmaster: michael@stanovsky.eu