fotografie z International Festivalu Jazz Dance Open (Since 2004)

Historie Tanečního divadla a Taneční školy 2002

 • 2024  • 2023  • 2022  • 2021  • 2020  • 2019  • 2018  • 2017  • 2016  • 2015  • 2014  • 2013  • 2012  • 2011  • 2010  • 2009  • 2008  • 2007  • 2006  • 2005  • 2004  • 2003  • 2002  • 2001  • 2000  • 1999  • 1998  • 1997  • 1996  • 1995  • 1994  • 1993  • 1992  • 1991

 
CHRONOLOGICKY ŘAZENÁ DŮLEŽITÁ DATA PREMIÉR, HOSTOVÁNÍ, CHOREOGRAFIE, REŽIE (VE VÝČTU TITULŮ NEJSOU UVEDENY REPRÍZY)

Historie 2002

12. KVĚTNA 2002

POHÁDKA „O VLÁDCI LEDOVÉ HORY“ – PREMIÉRA VE VČD – HOST VEČERA H.P.M. DANCE STUDIO, „LETEM SVĚTEM JAZZEM“... – NAPSALA, CHOREOGRAFIE A REŽIE H. MACHOVÁ

20. ČERVNA 2002

MĚSTSKÝ FESTIVAL ZRCADLO PARDUBICE – ZÁMECKÁ SCÉNA – ÚVODNÍ ČÁST POHÁDKY „O VLÁDCI LEDOVÉ HORY“

8. ŘÍJNA 2002

MĚSTSKÝ FESTIVAL PARDUBICE 2002 – VČD – HRONOVICKÁ SCÉNA – ÚVODNÍ ČÁST POHÁDKY „O VLÁDCI LEDOVÉ HORY“ 


Kontakt  •  Helena Machová  •  helena.machova@seznam.cz  •  tel.: +420 776 088 093
Adresa  •  Gagarinova 383, 530 09 Pardubice, Czech Republic


Copyright © 2009-2023, Helena Machová. Všechna práva vyhrazena.
webmaster: michael@stanovsky.eu